Algemene voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid onze relatie met u met betrekking tot deze website regelen.

De term "ons" of "wij" verwijst naar de eigenaar van de website. De term "u" verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

•  De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
•  Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.
•  Uw gebruik van enige informatie of materialen op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.
•  Alle op deze website gereproduceerde handelsmerken die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
•  Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
•  Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak verstrekt om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

 

Colofon

© 2022, Fabian Chyle Silvestri
Grafisch ontwerp: gebr.silvestri.nl
Website: Pierre Hansen
Fotografie: Rüdiger Schestag

Volgens § 5 TMG

Fabian Chyle-Silvestri
Falltorstrasse 35
D - 69151 Neckargemünd

info@fabianchyle.de

0179-5163322