Visie en manier van werken

Door beweging en lichaamsactie ontstaan nieuwe ideeën, realiteiten en persoonlijke groei!
In mijn counseling en supervisie maak ik vooral gebruik van lichaamsbewustzijn en kunst-analoge benaderingen zodat u uw strategieën en perspectieven kunt verbreden. Mijn begeleidingsprocessen richten zich in gelijke mate op het persoonlijk ervaren, voelen, denken en handelen. Uw thema’s bepalen de richting van onze samenwerking. Het kompas is uw fysieke ervaring en de gezamenlijke afstemming daarvan in het proces!