Fabian Chyle-Silvestri

Sinds 25 jaar werk ik op het gebied van counseling, therapie en artistieke praktijk. Lichaam en beweging drukken vaak uit waar nog geen woorden voor zijn. Daarom gaat mijn belangstelling vooral uit naar de kennis van bewegende systemen en de choreografie van veranderingsprocessen! Mijn doel is om dit potentieel beschikbaar te maken voor uw ontwikkeling in co-creatieve ondersteuningsprocessen.

Mijn voornaamste werkterreinen liggen op het gebied van onderwijs (universiteiten, instellingen voor voortgezette opleiding en zelfstandige onderwijsinstellingen), gezondheidszorg (forensische geneeskunde, psychiatrie, psychosomatiek, bejaardenzorg), cultuur, management (dans, theater, performance) en organisatieontwikkeling.

Highlights uit mijn vita

Sinds 2022 Hoogleraar voor dans- en bewegungstherapie aan de SRH University for applied science/ Heidelberg
2020 Supervisietraining (LVSC) Inholland Academie
2019 (Mede)Ontwikkeling KST® Künstlerisch Systemische Therapie
2016 Doctoraat aan de Universiteit van Witten Herdecke
2004 Natuurgeneeskundige voor psychotherapie
2000 MA in dans/bewegingstherapie aan Columbia Collge Chicago