NIEUWS

Supervisie dagen

Reguliere supervisiedagen in Heidelberg.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

SUPERVISIE
Individueel – als group – als team

Supervisie is gericht op ervaringsleren voor uw professionele context! Het doel is uw volledig potentieel te ontwikkelen – als individu, groep of team – op basis van constructieve herstructurering en besluitvorming! Ik bied zowel meerfasige supervisietrajecten als eenmalige bijeenkomsten aan in de vorm van case supervisie of coaching afspraken.

Maak hier een afspraak!

SUPERVISIE
voor kunstzinnig therapeuten en cultuurwerkers

Artistieke processen en praktijken zijn een complexe structuur van meer of minder zichtbare belangen en verlangens. De focus van mijn werk is supervisie voor mensen die werken met artistieke vormen van therapie, onderwijs, bemiddeling en kunst.

Maak hier een afspraak!

Adviseren & Coachen

Telkens weer raken we verstrikt in persoonlijke thema’s!
Mijn begeleidingsprocessen bieden u een veilige ruimte om deze aan te pakken. Ik ondersteun u hierbij op basis van mijn jarenlange ervaring in lichaamspsychotherapie en danstherapie.

Maak hier een afspraak!

Digitaal & Analoog

Ik bied de supervisie en counseling voornamelijk digitaal aan! Lichaamsgerichte en creatieve methoden staan in het digitale format op de voorgrond.
Ik bied ook fysieke bijeenkomsten aan in mijn praktijk (Heidelberg / Amsterdam) of in in-huis-bijeenkomsten.

Maak hier een afspraak!!

Procedure & kosten

Stap 1 Elkaar leren kennen
Maak een afspraak voor een vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek (30 minuten).

Stap 2 Uitproberen
Maak kennis met mijn manier van werken.
De bijeenkomst duurt 60 minuten, de kosten zijn een vast bedrag van € 60,-

Stap 3 U besluit met mij te werken.
Wij zijn het eens over de setting, het contract en het doel van het supervisie- of het begeleidingsproces.

Kosten
De kosten voor supervisie en counseling variëren naargelang de setting en liggen voor 60 minuten tussen € 100,- en € 140,-

Fabian Chyle-Silvestri

Sinds 25 jaar werk ik op het gebied van counseling, therapie en artistieke praktijk. Lichaam en beweging drukken vaak uit waar nog geen woorden voor zijn. Daarom gaat mijn belangstelling vooral uit naar de kennis van bewegende systemen en de choreografie van veranderingsprocessen! Mijn doel is om dit potentieel beschikbaar te maken voor uw ontwikkeling in co-creatieve ondersteuningsprocessen.

Mijn voornaamste werkterreinen liggen op het gebied van onderwijs (universiteiten, instellingen voor voortgezette opleiding en zelfstandige onderwijsinstellingen), gezondheidszorg (forensische geneeskunde, psychiatrie, psychosomatiek, bejaardenzorg), cultuur, management (dans, theater, performance) en organisatieontwikkeling.

Highlights uit mijn vita

Sinds 2022 Hoogleraar voor dans- en bewegungstherapie aan de SRH University for applied science/ Heidelberg
2020 Supervisietraining (LVSC) Inholland Academie
2019 (Mede)Ontwikkeling KST® Künstlerisch Systemische Therapie
2016 Doctoraat aan de Universiteit van Witten Herdecke
2004 Natuurgeneeskundige voor psychotherapie
2000 MA in dans/bewegingstherapie aan Columbia Collge Chicago

Visie en manier van werken

Door beweging en lichaamsactie ontstaan nieuwe ideeën, realiteiten en persoonlijke groei!
In mijn counseling en supervisie maak ik vooral gebruik van lichaamsbewustzijn en kunst-analoge benaderingen zodat u uw strategieën en perspectieven kunt verbreden. Mijn begeleidingsprocessen richten zich in gelijke mate op het persoonlijk ervaren, voelen, denken en handelen. Uw thema’s bepalen de richting van onze samenwerking. Het kompas is uw fysieke ervaring en de gezamenlijke afstemming daarvan in het proces!

Algemene voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid onze relatie met u met betrekking tot deze website regelen.

De term "ons" of "wij" verwijst naar de eigenaar van de website. De term "u" verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

•  De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
•  Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.
•  Uw gebruik van enige informatie of materialen op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.
•  Alle op deze website gereproduceerde handelsmerken die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
•  Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
•  Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak verstrekt om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

 

Colofon

© 2022, Fabian Chyle Silvestri
Grafisch ontwerp: gebr.silvestri.nl
Website: Pierre Hansen
Fotografie: Rüdiger Schestag

Volgens § 5 TMG

Fabian Chyle-Silvestri
Falltorstrasse 35
D - 69151 Neckargemünd

info@fabianchyle.de

0179-5163322

 

Privacyverklaring

Dit privacybeleid zet uiteen hoe we alle informatie die u ons geeft wanneer u deze website gebruikt, gebruiken en beschermen.
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Mochten wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.
Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen:

•  naam en functietitel
•  Bedrijfsnaam
•  contactgegevens inclusief e-mailadres
•  demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
•  andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen
Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en met name om de volgende redenen:

•  Interne administratie.
•  We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
•  Het is mogelijk dat we periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze mogelijk interessant vindt via het e-mailadres dat u hebt opgegeven.
•  Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.
Veiligheid

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.
Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan zijn werking afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken traffic log cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u ervoor kiest om met ons te delen.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstelling meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan ertoe leiden dat u niet ten volle kunt profiteren van de website.
Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Zodra u echter deze links heeft gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van enige informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en kijk naar de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.
Beheer van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

•  telkens wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoekt u naar het vakje dat u kunt aanklikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor directmarketingdoeleinden
•  als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven of te e-mailen, of door te klikken op de afmeld- of opt-out-link in onze e-mailmarketing-e-mails

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt als u ons vertelt dat u dit wenst.

U kunt details opvragen van persoonlijke informatie die wij over u bewaren onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. Als u een kopie wilt van de informatie die over u wordt bewaard, kunt u schrijven naar The Moderns, 1 Your Road, Your City, AB1 2YZ, Verenigd Koninkrijk.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk op bovenstaand adres. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.
Jou rechten

•  Individuen hebben het recht om hun toestemming in te trekken en om verwijdering van persoonlijke gegevens te vragen, zolang het geen gegevens zijn die we volgens contract hebben
•  Individuen hebben het recht om op te vragen welke informatie we over hen hebben
•  Individuen hebben het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken als ze de juistheid van hun gegevens betwisten of als het individu de gegevens nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
•  Individuen hebben het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking die wordt uitgevoerd met het oog op direct marketing, met inbegrip van profilering.

Toegang tot uw gegevens

Individuen hebben het recht om toegang te krijgen tot alle persoonlijke informatie die we over hen hebben.

Stuur ons een e-mail als u wilt weten welke persoonlijke informatie we over u hebben, deze wilt wissen of wilt wijzigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht, behalve voor buitensporige, herhaalde of ongegronde verzoeken.

We zullen binnen 1 kalendermaand aan verzoeken voldoen.

Het is mogelijk dat u moet verifiëren wie u bent voordat we aan uw verzoeken kunnen voldoen.

Als een persoon niet tevreden is met hoe wij met uw gegevens zijn omgegaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het opslaan en delen van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie kan op de volgende locaties worden opgeslagen:

•  Op onze website en websitebeheerder. Dit wordt beheerd door ph9 Ltd; ons website-ontwerpbureau. De website en websitebeheerder is opgeslagen in het VK.
•  In onze e-mailmarketingsystemen. We gebruiken een of meer van de volgende; CakeMail, MailChimp, iContact, Campagnemonitor
•  Lokaal op onze computersystemen in ons kantoor(en) / laptops / desktops
•  Met derden die we contracteren om onze gegevens te beheren of marketing voor ons te doen